Ungeinddragelse til KV13

Ungeinddragelse til kommunalvalg 2013 (KV13 via JB10)

Jernbanegade 10
Tirsdag den. 4. Kl 16-17

Kom og vær med når vi får besøg af Mette Jung Christensen fra Center for Strategi og Innovation.

Vi samles for at skabe et projekt af unge til unge. Projektet vil motivere nye vælgere til at tage stilling og deltage i nærdemokratiet. Alle velkomne ti at deltage.

--------------------------------------------------
Her ideer og tanker fra første fase af KV13 via JB10

Vi vil fokusere på unges dagligdag og lysten til at engagere sig i Næstved.
Vi mener at aktivt deltagerdemokrati (som f.eks. JB10) understøtter og inspirerer det repræsentative demokrati. Vi vil skabe motivation til at stemme.
Derfor ønsker at skabe et alternativt projekt, hvor politik fokusere på samarbejde.

Vi kan ikke ramme alle på én gang, men vi vil fokusere på den type unge, som ikke allerede er engageret i et parti eller en frivillig organisation. Med andre ord, de unge som vi forventer ikke stemmer.

--------------------------------------------------
Konkrete idéer til initiativer:

Slogan: ”Valg er vigtige”

Ide 1: Hvis jeg var borgmester!
Hvad ville du gøre, hvis du var borgmester i Næstved? Talebobler i hængende/stående rundt om i byen med udsagn fra unge i Næstved om hvad de ville gøre, hvis de var borgmester.
Inklusion gennem interview: Udsagnene indsamles i gaden og unge som interviewes skal selv skrive udsagnene på taleboblerne.
Visuel informationskampagne, som har til formål at få flere til at til at tage stilling til, hvad de egentlig har brug for, sætter pris på osv.
Kampagnen tager udgangspunkt i unges udsagn, så deres meninger kommer frem til både den brede offentlighed og politikerne.

Ide 2: Alt det du siger!
En lydinstallation der handler om demokrati. Et centralt sted i Næstved: Et podie, hvor man kan stille sig op foran med megafon. Men hvis man taler I den kommer der ingen lyd ud. Til gengæld er der skjult små mikrofoner i området omkring, Hvis man finder dem og taler ind i dem kommer der lyd ud af megafonen.
Morale: Det handler om at involvere sig i det små. Det handler om engagement frem for repræsentation af partier. Det handler om at engagere sig i sin by.

Ide 3: Muren
Opstil en væg/mur, rundt om i byen, som skal bevirke, at du skal træffe et valg om hvilken vej du vil gå, ødelægge den eller bruge den til noget andet.

Ide 4: Demokratilabyrint
Labyrint der skal udfordre folk på valg i dagligdagen – demokrati er jo valg hver eneste dag.
Demokrati er meget mere end et kommunalvalg. Demokrati er valg hver eneste dag.
For at vise folk i Næstved Kommune betydningen af demokrati vil der i ugen op til valget blive opstillet en demokratilabyrint som skal udfordre borgerne til at træffe et valg. Det kan f.eks. være gennem en kort vej fuld af snubletråde og en lang vej omvej uden forhindringer.
På den måde bliver borgerne mødt af nye udfordringer i 7 dage op til valget. Ved hver forhindringer kunne der være et stort skilt med teksten ”Hvad vælger du i dag?

Ide 5: Fest for demokrati
Vi kan fejre folket (demos) ved at tage folket med på valg. Interaktive installationer etc..