EVENTYRLIGE AFTENER 13 - Livstilsekspert og kreativ direktør Olga Bastian

Hvor mange VI-udviklingsbøger har du liggende på dit sengebord for tiden? Sikkert ikke ret mange. Til gengæld har de fleste af os adskillige selvudviklingsbøger. Hvis nogen spørger hvordan man har det, vil de fleste nok være i stand til at tale kvalificeret om deres følelser og hvorfor de føler det de føler. Men hvis nogen skulle finde på at spørge ”Hvordan går det med VI’et fortiden” eller bad os beskrive kvaliteterne i det fællesskab vi senest har deltaget i, er vi som regel tilfredse med at sige ”det var hyggeligt” eller ”det var sjovt” eller ”død kedeligt”. På trods af at nyere forskning peger på, at et af menneskets helt store evolutionære fordele, er vores evne til at samarbejde og samskabe. Er denne del af vores menneskelighed ikke særligt udviklet. I følge Olga Bastian er den næste store bevægelse en
bevidstgørelse af det store kollektive VI. Fremtidens menneske vil i højere grad, være i stand til at forstå de kollektive strukturer, navigere i dem og tage ansvar for det ”intersubjektive” således, at vores fællesskaber bliver mere skabende o og mindre dræbende .
Olga Bastian har hele sit liv været mere eller mindre bevidst optaget af de skabende fællesskaber, og har bl.a. Brugt 10 år af sit liv på at eksperi- mentere og forske i fællesskaber bl.a. sammen med Jon Bertelsen og sin far Peter Bastian.
Kom med på jagt efter de skabende fællesskaber, og få en fornyet nys- gerrighed på de fællesskaber du allerede er en del af. Til et engagerende foredrag med Olga Bastian.